Opsigelse

Opdateret 13/10-2021

Hvis du ønsker at opsige lejemålet af dit havelod, og sælge dit hus, gælder nedenstående procedure…:

HF Maj Opsigelse – Procedure

Lejer(e) udfylder og underskriver opsigelsesdokumentet (OPSIGELSE AF HAVELOD 2020), og sendes til foreningens bestyrelse bestyrelsen@hf4maj.dk.

I sæsonen (01/04 til 30/10) afleveres det i foreningens postkasse ved kontoret, eller det sendes til Haveforeningen 4. Maj 1921 – Lersøstien 127 – 2100 København Ø

Udenfor sæsonen vurderes og sælges kun i tilfælde af dødsfald, og her kontaktes bestyrelsen pr. mail.

Bemærk at der i henhold til vedtægterne er 3 måneders opsigelse, men vi vil gerne forsøge at gøre det hurtigere, hvis det er muligt og ønskeligt.
Sidste frist for opsigelse indenfor sæsonen er derfor 1. august.

Hus og have skal vurderes af foreningens vurderingsnævn – normalt kun i sæsonen.
Lejer(e) afleverer nøgler til huset, som beholdes indtil endelig overdragelse.

Forud for vurderingen, skal sælger indhente Tingbogsattest, som bevis på at der ikke er gæld i huset.
– Have nr. 003 til 131 har matrikelnr: 6227/5431 Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh.´s Kommune
– Have nr. 133 til 171 har matrikelnr: 6228/5431 Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh.´s Kommune
Omkostninger i forbindelse med indhentning af Tingbogsattest udgør pt. kr. 150,- som betales af sælger.

Klik her for vejledning til udfyldninig af ansøgningsblanket for Tingbogsattest.
Eller kontakt Tinglysningsretten for ansøgningsblanket m.m.
Klik her for kontakt 

Ligeledes skal sælger sørge for at få en autoriseret elektriker til at udfærdige et “Eltjek”.
Omkostninger til Eltjek betales af sælger (ca. kr. 1000,-), ligesom eventuelle efterfølgende omkostninger til lovliggørelse af elinstallation.

Begge dokumenter skal ligge ved vurderingen, og afleveres til vurderingsfolkene. Vurdering vil ikke ske, uden de nævnte dokumenter.

Derefter foretages vurderingen.

Ved vurderingen skal underskrives en Ejererklæring, hvor sælger står inde for lovligheden af de forskellige instillationer og andet arbejde, der kræver autoriserede håndværkere.

Ejererklæring 2021

Her skal man også aflevere sin løsøreliste, hvis man har løsøre til salg.
Gebyr for vurdering betales kontant af sælger, ved selve vurderingen – pt. kr. 2.000,-

Herefter bliver vurderingen afleveret til bestyrelsen.

  • Bestyrelsen godkender herefter vurderingen- normalt på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde.
  • Lejer(e)/sælger godkender vurderingen.
  • Haveloddet sættes til internt mageskifte i een uge – via udhængsskabe og eventuelt hjemmeside/nyhedsmail.
  • Hvis der ikke er ønsker om mageskifte,vil bestyrelsen finde interesseret køber på ekspektancelisten.
  • Når ny køber er fundet, aftales møde mellem sælger, køber og bestyrelse, hvor overdragelse finder sted, kontrakten underskrives,og betalinger fortages.

Links til dokumenter og vedtægter: