H/F 4. MAJ fra luften

 

 

Opstart af sæson nr. 99 i Haveforeningen 4. maj á 1921 er naturligt nok præget af de usædvanlige omstændigheder vi står midt i. Nedenfor er info om de største ændringer i forbindelse med opstart af sæsonen 2020.

Generalforsamling

Vi måtte udskyde generalforsamlingen og vi beslutter en ny dato, så snart der er en afklaring for genåbning af Danmark.

Fælles pligtarbejde d. 18. april

Bestyrelsen vælger hermed også at lave nogle ændringer for vores fælles pligtarbejdsdag d. 18. april. Vi kan ikke mødes og udfører arbejdet i fællesskab. Men ukrudtet vokser alligevel – så bestyrelsen har valgt at ændre formen på pligtarbejdsdagen.

·       Bestyrelsen har fordelt opgaverne på haverne. Se hvilken opgave du har fået på vedlagte oversigt

·       Opgaverne skal være udført mellem d.d. og senest d. 1. maj 2020

·       Kryds dit havenummer over på oversigten i portskabet, når du har udført arbejdet

·       Er du utilfreds med den opgave du har fået, er du selv ansvarlig for at bytte med et andet havemedlem – bestyrelsen har ikke ressourcer til at koordinere dette

·       Vi opfordrer havemedlemmerne til at udvise ”kolonihavesamfunds-sind” – og sørge for at opgaverne bliver lavet selvom der ikke bliver løftet i fælles flok

·       Afbud til løsning af opgave meldes til bestyrelsen på mail: bestyrelsen@hf4maj.dk eller ved note i bestyrelsens postkasse og man vil få tildelt et andet pligtarbejde senere på sæsonen

·       Der er bestilt grønt container til d. 17. april (afhentes mandag d. 20. april)

·       Der vil naturligvis ikke være fælles forplejning i forbindelse med jeres pligtarbejde

Fællestoiletter

Bestyrelsen har valgt at fællestoiletterne fortsat er aflåste. Vi har ikke ressourcer til at øge hyppigheden af rengøring på toiletterne og vi kan ikke forsvare at lade dem stå ulåste, når der er en reel risiko for at få Covid-19 smitte på overflader, der deles af flere havemedlemmer. Vi håber, I har forståelse for dette.

Husk at passe på hinanden.


Husk alle portdøre SKAL låses,
uanset om man er inde/ude af HF.

Gode råd for at undgå indbrud

OBS
Der kommer grøn container til haveaffald
fredag d. 17. April 2020 og vil blive afhentet igen mandag d. 20. April 2020
Containeren vil stå ved port 3 og 4.

Husk at holde afstand i disse tider.