Til Haveforeninger og nytteforeninger.

Gode råd til at begrænse rotter, når foreningen lukker for vinteren.

• Undlad at fodre fugle, katte og hunde på udendørsarealerne.
• Fjern græsfrø, blomsterløg og lignende fra skur eller hus eller opbevar dem i tætte beholdere.
• Fjern nedfaldsfrugt. Kompost kan med fordel opbevares i en lukket og rottesikret kompostbeholder.
• Undgå beplantning op ad huset.
• Sørg for at stable brænde ca. 30 cm over jorden, så rotter ikke søger ly under stablen.
• Ryd op på grunden og omkring huset.
• Hold øje med huset hen over vinteren, så reducerer du risikoen for, at rotter etablerer sig.

Klik her og find informations folder om hønsehold:

Klik her og find informations folder om rotter:

Skadedyrsenheden

Skadedyrsenheden i Københavns Kommune tilbyder at besøge jeres haveforening og holde et foredrag omkring forebyggelse af rotter. Foredraget er gratis og kan afholdes som et aften- eller weekendmøde. Bekendtgørelse nr. 696 af 26-06-2012 § 2. Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunalbestyrelsen.

Bekendtgørelse nr. 696 af 26-06-2012 § 3. Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt.
Bekendtgørelse nr. 696 af 13-06-2012 § 14. Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne.

For anmeldelser af rotter og yderligere information:
www.kk.dk/rotter
Naturstyrelsens informationsmateriale:
svana.dk/vand/rottebekaempelse

Kilde:
KØBEN HAVN S KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Skadedyrsenheden
Telefon 33 66 58 17
Mandag-torsdag kl. 09-15, fredag kl. 10-15.