Omkring os…

Links til andre sider, der kan være af interesse for Kolonister i HF 4. Maj 1921…:


Vores kolonihaver – et haveforum for alle kolonister i Danmark.

Karens Hus – Karens hus ligger i parken og har nogle gratis arrangementer for alle.

Havebladet – Udvalgte artikler fra Kolonihavforbundets medlemsblad “Havebladet”.

Jura og forsikring i kolonihaven – Udvalgte artikler af Kolonihaveforbundets advokat Eivind Kramme.


Kolonihaveforbundet for Danmark – sammenslutningen af 400 haveforeninger i Danmark

Kolonihaveforbundets Kreds 1 – Haveforeningerne i København og på Amager