Port 4

Bemærkninger til pligtarbejdet:

Hækkeklipningen sker: 
Onsdag d. 12. juni 2019 tidspunkt aftales med hækkeformanden.
Onsdag d. 28. august 2019, tidspunkt aftales med hækkeformanden.

Hæk: Alle er med til hækkeklipning på samme dato ved de respektive porte.

Derfor har alle en pligtopgave mere, som er nedenstående.
Skulle du ønske at bytte – kontakt din portformanden.

Pligtarbejde 2019 Fra 1. maj til 1. oktober Port 4
Have Opgave Datoer Sammen med Hækkeklipning (Alle): Uge 24 + 35 Onsdag
133 El-mand  HF el
135 Vandmand  Åbner og lukker for vander
137 Chauffør (vikar for portmand) Caja Bruhn har orlov to
mdr. i starten af sæsonen
139 Vandmand  Åbner og lukker for vander
141 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 2x pr. have)
143 Rengøring af foreningshus/toiletter Renhold Aftale med Erika
(Have 107)
145 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 2x pr. have)
147 Fritaget efter aftale
149 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 2x pr. have)
151 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 2x pr. have)
153 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 2x pr. have)
155 Hækkemand  Ansvarlig for hækkeklipning
157 Rengøring af foreningshus/toiletter Renhold Aftale med Erika
(Have 107)
159 Foreningshus Aftale med Erika
(Have 107)
161 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 2x pr. have)
163 Børmand
(Vedligehold af trillebører)
165 Luge plads ved port 3  Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 2x pr. have)
167 Handymand Foreningshus/plads
169 Foreningshold  Ansvarlig, forskønnelse, rengøring, udlejning m.v.
171 Portmand  Ansvarlig for portens opgaver