Port 4

Bemærkninger til pligtarbejdet:

Hækkeklipningen sker: 
Onsdag d. 14. juni 2017, tidspunkt aftales med hækkeformanden.
Onsdag d. 30. august 2017, tidspunkt aftales med hækkeformanden.

Hæk: Alle er med til hækkeklipning på samme dato ved de respektive porte.

Derfor har alle en pligtopgave mere, som er nedenstående.
Skulle du ønske at bytte – kontakt din portformanden.

Pligtarbejde 2017 Fra 1. maj til 1. oktober Port 4
Have Opgave Datoer Sammen med Hækkeklipning (Alle): Uge 24 + 35 Onsdag
133 El-mand
135 Vandmand
137 Chauffør (vikar for portmand) Caja Bruhn har orlov to
mdr. i starten af sæsonen
139 Vandmand
141 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 4x pr. have)
143 Rengøring af foreningshus/toiletter Renhold Aftale med Erika
(Have 107)
145 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 4x pr. have)
147 (Fritaget p.g.a. alder eller sygdom)
149 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 4x pr. have)
151 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 4x pr. have)
153 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 4x pr. have)
155 Hækkemand
157 Rengøring af foreningshus/toiletter Renhold Aftale med Erika
(Have 107)
159 Foreningshus Aftale med Erika
(Have 107)
161 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 4x pr. have)
163 Børmand
(Vedligehold af trillebører)
165 Rengøring af foreningshus/toiletter Renhold Aftale med Erika
(Have 107)
167 Bestyrelse Aftale med Hanne
(Have 169)
169 Handymand (Pladsen)
171 Portmand