Paragrafferne

Citat af Kolonihaveforbundets tidligere jurist Eivind Kramme, i forbindelse med artikel om bestyrelsernes behandling af misligholdelsessager i foreningerne  (Havebladet 1, marts 2010)…:

“Jeg finder det vigtigt at få slået fast, hvad der er det bærende hensyn der udgør den retlige regulering af medlemsforhold i haveforeningerne.

  • Haveforeningen er grundlæggende en fællesskabskultur med streg under fællesskab.
  • Ønske om at købe et kolonihavehus og blive medlem af en haveforening kan have mange motiver, men indgår der ikke også et ønske om at være med i et fællesskab og respektere ansvaret herfor, bør man vælge en anden form for fritidsaktivitet.
  • Misligholdelsessager i haveforeninger er generelt kendetegnet ved manglende respekt for fællesskabet. Det er medlemmer der kræver deres ret til at sætte egne grænser for brug af havelodden.”

Standardlejevilkr pr. 1. januar 2019

Se Ordensreglerne

Se Vedtægterne