Paragrafferne

Citat af Kolonihaveforbundets tidligere jurist Eivind Kramme, i forbindelse med artikel om bestyrelsernes behandling af misligholdelsessager i foreningerne  (Havebladet 1, marts 2010)…:

“Jeg finder det vigtigt at få slået fast, hvad der er det bærende hensyn der udgør den retlige regulering af medlemsforhold i haveforeningerne.

  • Haveforeningen er grundlæggende en fællesskabskultur med streg under fællesskab.
  • Ønske om at købe et kolonihavehus og blive medlem af en haveforening kan have mange motiver, men indgår der ikke også et ønske om at være med i et fællesskab og respektere ansvaret herfor, bør man vælge en anden form for fritidsaktivitet.
  • Misligholdelsessager i haveforeninger er generelt kendetegnet ved manglende respekt for fællesskabet. Det er medlemmer der kræver deres ret til at sætte egne grænser for brug af havelodden.”

Standardlejevilkr pr. 2022-2024

Se Ordensreglerne

Se Vedtægterne