Her kan du indtaste det affald du gerne vil af med, hvis du er i tvivl om det må komme i containeren, klik på linket neden for.
(Kilde: Kommunens hjemmeside)

Storskrald er kasseret indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud som restaffald. Dette inkluderer
dog ikke trailere, motorcykler, knallerter, biler, campingvogne, lystbåde mv. samt dele heraf.

Affald fra bygge- og anlægsarbejder, herunder renovering og nedrivning, der udføres af den enkelte husstand
uden bistand fra en håndværksvirksomhed, er storskrald.

Følgende typer affald anses ikke som storskrald:

–         Brokker af mursten, tagsten, beton og lignende

–         Sanitetsudstyr

–         Tagplader

–         Gips

–         Jord/sten/grus

–         Forrådneligt og/eller ildelugtende affald

–         Elektronikaffald

–         Farligt affald

–         Pvc-affald

–         Imprægneret træ

–         Papir, pap, glas

–         Haveaffald   (Større grene, stammer og stød er dog henregnet til storskrald)

Skarpe genstande som glas fra vinduer skal pakkes forsvarligt ind, således at skraldemændene ikke kan skære sig. Ellers tages det ikke med som storskrald.

Sådan behandles storskrald efter det er smidt ud

Når skraldemændene har hentet storskraldet, bliver det sorteret. Jern og metal bliver genbrugt. De brændbare dele bliver kørt til forbrændingsanlæg, hvor de bliver til fjernvarme og elektricitet. Hvad der sker med det genanvendelige affald, som du placerer ved siden af dit storskrald, kan du læse mere om på kommunens hjemmeside.

 

Se mere her på dette link: Storskrald