Lersø sammenslutningen

Lersøsammenslutningen

Lersøsammenslutningen er et samarbejdsorgan mellem de 6 haveforeninger og 1 nyttehaveforening, der ligger i Lersø- og Kolonihaveparken.
Alle 6 haveforeninger er medlem af “Kolonihaveforbundet for Danmark“, nyttehaveforeningen er ikke.

Det drejer sig om følgende haveforeninger:

Lersøsammenslutningen afholder en årlig generalforsamling, for medlemmerne er de valgte bestyrelser, i de 6 haveforeninger

og den ene nyttehaveforening.

 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, med medlemmer fra alle 6 haveforeninger, men ikke fra nyttehaveforeningen,

da den ikke er medlem af kolonihaveforbundet. Haveforeningerne har stemmeret, nyttehaveforeningen har kun taleret.