Bestyrelsen

Bestyrelsen har kontortid hver den FØRSTE mandag i måneden,
mellem kl. 18 og 19.  (maj – oktober)

Falder det på en helligdag, er kontortiden aflyst.

Formand Henrik Knudsen Have 39
Næstformand Tobias Melin Have 93
Kasserer René Andreassen Have 57
Sekretær Helene Thomsen Have 51
Best.medlem Mia Petersen Have 03
1. Suppleant Anne Sofie Lintrup Have 07
2. Suppleant Thomas Trojel Have 09
     

Bestyrelsen har efter ordinær generalforsamling 2020 Konstitueret således:

 

Foreningens officielle mailadresse er bestyrelsen@hf4maj.dk
Mail vedr. ventelisten vil ikke blive besvaret.