Bestyrelsen

Bestyrelsen har kontortid hver den FØRSTE og TREDIE mandag i måneden,
mellem kl. 19 og 20.  (maj – oktober)

Falder det på en helligdag, er kontortiden aflyst.

Formand Louise Weber Have 79 louise@hf4maj.dk
Næstformand
Kasserer René Andreassen Have 57 rene@hf4maj.dk
Sekretær Gitte Simonsen Have 67 gitte@hf4maj.dk
Bestyrelsesmedlem Helene Thomsen Have 51
Bestyrelsesmedlem Mette Kort Have 7
Best.suppl. Winnie Christiansen Have 103

Bestyrelsen har efter ordinær generalforsamling 2018, konstitueret således:

 

Foreningens officielle mailadresse er:  mail@hf4maj.dk

Mailadresse til HELE den samlede bestyrelse er bestyrelsen@hf4maj.dk