Bestyrelsen

Bestyrelsen har kontortid hver den FØRSTE og TREDIE mandag i måneden,
mellem kl. 19 og 20.  (maj – oktober)

Falder det på en helligdag, er kontortiden aflyst.

Formand Louise Weber Have 79
Næstformand
Kasserer René Andreassen Have 57  Kasserer@hf4maj.dk
Sekretær Gitte Simonsen Have 67
Bestyrelsesmedlem Helene Thomsen Have 51
Bestyrelsesmedlem Mette Kort Have 7
Best.suppl. Winnie Christiansen Have 103

Bestyrelsen har efter ordinær generalforsamling 2019, konstitueret således:

 

Foreningens officielle mailadresse er bestyrelsen@hf4maj.dk