Tillidsfolk

     
HAVEFORENINGEN4. MAJ af 1921          Valgliste Generalforsamling 2021
     
Bestyrelse:    
Formand Louise Weber Have 79
Kasserer René Andreassen Have 57
Næstformand Tobias Melin Have 93
Best.medlem Winnie Christiansen Have 103
Best.medlem Helene Thomsen Have 51
Best.suppl. Anne Sofie Agerlund Lintrup Have 07
Best.suppl. Henrik Knudsen Have 39
Best.suppl.    
     
Foreningsholdet: Koordinering af rengøringen/udlejning 
Udvalgsansvarlig    
Udvalgsansvarlig    
     
Festudvalg:    
Udvalgsansvarlig Sten Wagner Have 155
Udvalgsansvarlig Jan Pedersen  Have 135
Alm. udvalgsmedlemmer bliver ikke valgt en generalforsamling
     
Revisorer:    
Revisor Lena Borgstrøm Have 131
Revisor Allan Nielsen Have 81
Revisorsuppleant Caja Bruhn Have 171
Revisorsuppleant    
     
Vurderingsnævn/udvalg:  
Vurderingsformand Søren Jensen Have 99
Vurderingsmand Xhemil Berisha Have 3
Vurderingsmand Jan Petersen Have 83
Vurderingssuppleant Dennis Johannessen Have 35
Vurderingssuppleant    
     
Portformænd:    
Portformand: Port 1 Conny L. Pedersen
Helle Holbæk
Have 17
Have 5
Portformand: Port 2 Kirsten Brix Have 65
Portformand: Port 3 Pernille Christensen Have 129
Portformand: Port 4 Caja Bruhn Have 171
     
Hækkeformænd:    
Hækkeformand: P1 Xhemil Berisha Have 3
Hækkeformand: P2 René Andreassen Have 57
Hækkeformand: P3 Søren Jensen Have 99
Hækkeformand: P4 Jan Pedersen Have 135
     
Vandmænd:    
Vandmand Francois Guyader Have 23
Vandmand Kaj Løgstrup-Nielsen Have 25
Vandmand Jan Petersen Have 83
Vandmand Gigger Slabowska Have 123
Vandmand Jan Pedersen Have 135
Vandmand William Nielsen Have 139
     
Aktivitetsudvalg:    
Udvalgsansvarlig    
Udvalgsansvarlig    
Alm. udvalgsmedllemmer bliver ikke valgt en generalforsamling
     
 Hold i haveforeningen  
(Disse hold er IKKE på valg ved en generalforsamling)
     
Specialholdet:    
BørMand Søren Kryger Have 87
BørMand Uwe Rossen-Bredehøft Have 163
Chauffør Marianne Dinesen Have 137
Handymand Jan Lisbjerg Have 167
Flagmand Per Bruzelius Have 111
Flagmand Gigger Slabowska Have 123
Maskinmand Hubert Borgstrøm Have 131