Tillidsfolk

HAVEFORENINGEN4. MAJ 1921
Bestyrelse:
Formand Henrik Andersen Have 97
Kasserer René Andreassen Have 57
Best.medlem Mette Kort Have 7
Best.medlem Gitte Simonsen Have 67
Best.medlem Louise Weber Have 79
Best.suppl.   Helene Thomsen   Have 51
Best.suppl.   Winnie Christiansen   Have 103
Best.suppl.
Revisorer:
Revisor Lena Borgstrøm Have 131
Revisor Allan Nielsen Have 81
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant
Vurderingsnævn/udvalg:
Vurderingsformand Søren Jensen Have 99
Vurderingsmand Xhemil Berisha Have 3
Vurderingsmand Allan Nielsen Have 81
Vurderingsmand Jan Petersen Have 83
Vurderingssuppleant Dennis Johannessen Have 35
Vurderingssuppleant
Portformænd:
Portformand: Port 1 Conny L. Pedersen Helle Holbæk Have 17 Have 5
Portformand: Port 2 Kirsten Brix Have 65
Portformand: Port 3 Pernille Christensen Have 129
Portformand: Port 4 Caja Bruhn Have 171
Hækkeformænd:
Hækkeformand: P1 Xhemil Berisha Have 3
Hækkeformand: P2 Rene Andreasen Have 57
 Hækkeformand: P3 Søren Jensen Have 99
 Hækkeformand: P4 Jan Pedersen Have 135
Vandmænd:
Vandmand Francois Guyader Have 23
Vandmand Kaj Løgstrup-Nielsen Have 25
Vandmand Jan Petersen Have 83
Vandmand Gigger Slabowska Have 123
Vandmand Jan Pedersen Have 135
Vandmand William Nielsen Have 139
Aktivitetsudvalg:
 Udvalgsansvarlig  Annette Zahle  Have 31
 Udvalgsansvarlig
                                     Alm. udvalgsmedllemmer bliver ikke valgt en generalforsamling
Festudvalg:
Udvalgsansvarlig Sten Wagner Have 155
Udvalgsansvarlig   Jan Pedersen På valg   Have 135
Alm. udvalgsmedlemmer bliver ikke valgt en generalforsamling
Andre hold i haveforeningen
(Disse hold er IKKE på valg ved en generalforsamling)
Foreningsholdet:
Udvalgsansvarlig Erika Larsen Have 107
Udvalgsansvarlig Hanne Sørensen Have 169
Medhjælpere 17 medlemmer
Lugeholdet:
Hjælpere 33 medlemmer
 Specialholdet:
BørMand Kurt Larsen Have 93
BørMand Uwe Rossen-Bredehøft Have 163
Chauffør Marianne Dinesen Have 137
Handymand Jan Lisbjerg Have 167
Flagmand Per Bruzelius Have 111
Flagmand Gigger Slabowska Have 123
Flagmand Gigger Slabowska Have
Maskinmand Hubert Borgstrøm Have 131