Tillidsfolk

HF 4. maj 1921’s tillidsfolk 2018

     
Bestyrelse:
Formand Henrik Andersen Have 97
Næstformand Louise Weber Have 79
Kasserer René Andreassen Have 57
Sekretær Gitte Simonssen 67
Best.medlem Merete Lundsgaard 109
Revisorer:
Revisor Lena Borgstrøm Have 131
Revisor Hanne Sørensen Have 169
Revisorsuppleant Birthe Agensø Have 47
Vurderingsnævn/udvalg:
Vurderingsmand Birte Agensø Have 47
Vurderingsmand Xhemil Berisha Have 3
Vurderingsmand Allan Nielsen Have 81
Vurderingsmand Jan Petersen Have 83
Vurderingssuppleant Hubert Borgstrøm Have 131
Vurderingssuppleant Søren Jensen Have 99
Hækkeformænd:
Hækkeformand: P1 Xhemil Berisha Have 3
Hækkeformand: P2 René Andreassen Have 57
Hækkeformand: P3 Søren Jensen Have 99
(John K. Hansen) Have 87
Hækkeformand: P4 Sten Wagner Have 155
     
Portformænd:
Portformand: Port 1 Conny Lykke Pedersen Have 17
Helle Holbæk Have 5
Portformand: Port 2 Rita Brix Have 71
Portformand: Port 3 Pernille Christensen Have 129
Portformand: Port 4 Caja Bruhn Have 171
Vandmænd:
Vandmand Francois Guyader Have 23
Vandmand Kaj Løgstrup-Nielsen Have 25
Vandmand Jan Petersen Have 83
Vandmand Gigger Slabovski Have 123
Vandmand Jan Pedersen Have 135
Vandmand William Nielsen Have 139
Aktivitetsudvalg:
Udvalgsformand Annette Zahle Have 31
Festudvalg:
Ansvarlig Sten Wagner Have 155
Folkekøkken:
Ansvarlig Allan Nielsen Have 81
Foreningshus/plads:
Ansvarlig Erika Larsen Have 107
Ansvarlig Hanne Sørensen Have 169
Specialholdet:
Børmand Kurt Larsen Have 93
Børmand Uwe Rossen-Bredehøft Have 163
Chauffør Marianne Dinesen Have 137
Elmand Lars Marco Jerris Have 133
Handymand Jan Lisbjerg Have 167
Flagmand Per Bruzelius Have 111
Flagmand Gigger Slabovski Have 123
Maskinmand Hubert Borgstrøm Have 131