Affald

Foreningen har ialt 13 affaldsbøtter til husholdnings-affald (600L).

De er placeret strategisk, således at der er lige meget plads til alle 4 porte.

Der er placeret 3 affaldsbøtter ved hver port – og en ekstra til fælleshuset (port 3)
Du skal derfor benytte de bøtter der hører til respektive porte (se portfordelingen på det farvede kort)

Der er opsat aviscontainer ved port 1 og 3.
Læs alt om affaldsguiden her.

Hver have må maksimalt smide een sæk husholdnings-affald ud, hver uge…..

Der må under ingen omstændigheder smides haveaffald eller andet der ikke er husholdningsaffald i disse bøtter – ligesom der IKKE måhenstilles andet affald ved affaldsbøtterne.

Der må ikke fyldes mere i bøtterne, end at låget altid kan lukkes HELT i – dette for at undgå at fodre Rotter og andre vilde dyr. Dette gælder også ved eventuelle manglende tømninger pga. strejker eller lignende.

Affaldsbøtterne bliver tømt en gang om ugen, på xxxdage. (endnu ikke oplyst af affaldsservice)
Bøtterne køres udenfor porten senest aftenen før (ved port 1 og 3)

Vi kan desværre ikke få opsat flaskecontainere fra Affaldsservice, så disse affaldstyper må du enten smide med i dagrenovationen, eller selv køre til nærmeste mulighed.