Affald

Foreningen har ialt 13 affaldsbøtter til husholdnings-affald (600L) samt 4 beholdere til Bioaffald.

De er placeret strategisk, således at der er lige meget plads til alle 4 porte.

Der er placeret 3 affaldsbøtter ved hver port – og en ekstra til fælleshuset (port 3)
Der er placeret 1  biobeholder til bioaffald ved hver port.
Du skal derfor benytte de bøtter der hører til respektive porte (se portfordelingen på det farvede kort)

Der er opsat aviscontainer ved port 1 og 3.

Der må IKKE komme PAP i papirscontaineren. 
Læs alt om affaldsguiden her.

Hver have må maksimalt smide én sæk husholdnings-affald ud, hver uge…..

Der må under ingen omstændigheder smides haveaffald eller andet der ikke er husholdningsaffald i disse bøtter – ligesom der IKKE må henstilles andet affald ved affaldsbøtterne.

Der må ikke fyldes mere i bøtterne, end at låget altid kan lukkes HELT i – dette for at undgå at fodre Rotter og andre vilde dyr. Dette gælder også ved eventuelle manglende tømninger pga. strejker eller lignende.

Restaffaldsbøtterne bliver tømt en gang om ugen, på onsdage.

Biobeholderne bliver tømt en gang om ugen, på mandage. 

Aviscontainerne bliver tømt torsdage i lige uger.

Det er ikke længere nødvendigt at køre containere ud. 

Vi kan desværre ikke få opsat flaskecontainere fra Affaldsservice, så disse affaldstyper må du enten smide med i dagrenovationen, eller selv køre til nærmeste mulighed.

 

Det skal i beholderen til bioaffald

Bioaffald, der skal i lukkede bioposer og må kommes i biobeholderen er fx:

 • Madaffald, råt og tilberedt
 • Ris, pasta og morgenmadsprodukter
 • Kød, fisk, ben og knogler
 • Brød og kager
 • Frugt og grøntsager
 • Sovs og fedt
 • Pålæg
 • Æg og æggeskaller
 • Nødder og nøddeskaller
 • Kaffegrums og kaffefiltre
 • Teblade og tefiltre
 • Brugt køkkenrulle
 • Afskårne blomster

NB: Madaffald skal altid afleveres i de udleverede bioposer, og der skal bindes knude på dem for at minimere lugtgenerne. Der må som udgangspunkt ikke afleveres “løst affald” i beholderen undtaget er dog fx afskårne blomster, majs- og rabarberblade, der ikke er snaskede. 

Det må ikke komme i beholderen til bioaffald

 • Jord
 • Dyrestrøelse (fx kattegrus og halm fra kaniner)
 • Madaffald i emballage
 • Potteplanter

Almindelige plastikposer må ikke bruges til bioaffaldet. Brug i stedet de grønne bioposer, som bestyrelsen udleverer.