Leje af foreningshus

Regler og procedurer for udlejning af haveforeningens foreningshus.

Omfatter foreningshus, festplads, telt, skydebane og toiletter.

Pris ialt: 400 kr.

Huset kan lejes af alle 4. maj’s medlemmer til private fester.

Udlejning sker ved henvendelse til Erika Larsen (have 107), som står for udlejning, udlevering af nøgler samt betaling.

Til udlejning af huset hører brug af service, kaffemaskiner, køleskab, komfur samt pladsen foran huset, bar, toiletter, skydebane, pissoir og div. bord- bænkesæt. Og der er askebægre til alle borde.

Viskestykker, klude, køkkenruller, affaldssække og opvaskemiddel skal medbringes.

Huset udlejes i weekender fra lørdag kl. 10 og skal afleveres i rengjort stand efterfølgende søndag kl. 12.
På hverdage, hvor foreningen eller klubberne ikke benytter Foreningshuset, udlejes det fra klokken 10:00, og afleveres i rengjort stand klokken 22:00.
Evt. andre behov kan aftales.

Ved aflevering af foreningshuset skal følgende være bragt i orden:
–       komfur og ovn rengøres
–       køkkenvask, bord, fliser rengøres
–       alt skal sættes på plads
–       gulvet i huset skal fejes og vaskes
–       toiletter og pissoir skal rengøres
–       askebægre skal tømmes
–       pladsen og skydebanen skal fejes
–       alt affald skal tømmes ned i containeren ved porten. Der er en container, der er forbeholdt foreningshuset/plads, og der skal bruges en nøgle, som hænger i huset.

Eventuelle skader på det lejede hæfter lejer for.

Der må ikke spilles musik udendørs. Hvis der skal bruges musik, kan man benytte foreningens anlæg, som ikke må tages udenfor. Musikken slukkes kl. 22. Pladsen og foreningshuset forlades senest kl. 24:00.

Venlig hilsen
Bestyrelsen