Port 3

Bemærkninger til pligtarbejdet:

Hækkeklipningen sker: 
Tirsdag d. 11. juni 2019, tidspunkt aftales med hækkeformanden.
Tirsdag d. 27. august 2019, tidspunkt aftales med hækkeformanden.

Hæk: Alle er med til hækkeklipning på samme dato ved de respektive porte.

Derfor har alle en pligtopgave mere, som er nedenstående.
Skulle du ønske at bytte – kontakt din portformanden.

Pligtarbejde 2019 Fra 1. maj til 1. oktober Port 3
Have Opgave Datoer Sammen med Hækkeklipning (Alle): Uge 24 + 35 Tirsdag
87 Fritaget efter aftale
89 Luge plads ved port 3  Ml. uge 18 > 39  Lugehold  Aftale med Portformand (Lugning 2x pr. have)
91 Rengøring af foreningshus/toiletter Renhold Aftale med Erika
(Have 107)
93 Børmand (vedligehold af trillebøre)
95 Feje og tørre borde af på festpladsen før udlejning Efter behov Foreningshold Aftale med Erika
(Have 107)
97 Bestyrelse  HF Formand
99 Hækkeformand Ansvar for portens hækkeklipning
101 Andet Efter behov Håndklipning omkring lamper
103 Rengøring af foreningshus/toiletter Foreningshold Aftale med Erika
(Have 107)
105 Rengøring af foreningshus/toiletter Foreningshold Aftale med Erika
(Have 107)
107 Husbestyrerinde
(udlejning af foreningshus)
Foreningshold  Ansvarlig, forskønnelse, rengøring udlejning m.v.
109 Bestyrelse  HF Bestyrelsessupleant
111 Flagmand  (HF Ceptitank)
113 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 2x pr. have)
115 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 2x pr. have)
117 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 2x pr. have)
119 Rengøring af foreningshus/toiletter Renhold Aftale med Erika
(Have 107)
121 Feje og tørre borde af på festpladsen før udlejning  Efter behov Foreningshold Aftale med Hanne
(Have 169)
123 Vandmand  Åbner og lukker for vandet
125 Rengøring af foreningshus/toiletter Renhold Aftale med Erika
(Have 107)
129 Portformand  Ansvarlig for portens opgaver
131 Forskønnelsesudvalg / (Pladsen) Maskinm. Foreningshold Aftale med Hanne
(Have 169)