Port 3

Bemærkninger til pligtarbejdet:

Hækkeklipningen sker: 
Tirsdag d. 13. juni 2017, tidspunkt aftales med hækkeformanden.
Tirsdag d. 29. august 2017, tidspunkt aftales med hækkeformanden.

Hæk: Alle er med til hækkeklipning på samme dato ved de respektive porte.

Derfor har alle en pligtopgave mere, som er nedenstående.
Skulle du ønske at bytte – kontakt din portformanden.

Pligtarbejde 2017 Fra 1. maj til 1. oktober Port 3
Have Opgave Datoer Sammen med Hækkeklipning (Alle): Uge 24 + 35 Tirsdag
87 Hækkeformand
89 Bestyrelse
91 Rengøring af foreningshus/toiletter Renhold Aftale med Erika
(Have 107)
93 Børmand (vedligehold af trillebøre)
95 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 4x pr. have)
97 Bestyrelse
99 Hækkeform. / Luge plads ved
port 2 (ex.arb. – Tak)
Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 4x pr. have)
101 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 4x pr. have)
103 Rengøring af foreningshus/toiletter Renhold Aftale med Erika
(Have 107)
105 Rengøring af foreningshus/toiletter Renhold Aftale med Erika
(Have 107)
107 Husbestyrerinde
(udlejning af foreningshus)
109 Bestyrelse
111 Flagmand
113 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 4x pr. have)
115 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 4x pr. have)
117 Luge plads ved port 3 Ml. uge 18 > 39 Lugehold Aftale med Portformand (Lugning 4x pr. have)
119 Rengøring af foreningshus/toiletter Renhold Aftale med Erika
(Have 107)
121 Bestyrelse Aftale med Hanne
(Have 169)
123 Portformand, Vandmand,
(Flagmand)
125 Rengøring af foreningshus/toiletter Renhold Aftale med Erika
(Have 107)
129 Portformand
131 Forskønnelsesudvalg / (Pladsen) Aftale med Hanne
(Have 169)