Opsigelse

Opdateret 23/10-2022

Procedure vedrørende opsigelse af lejemål og salg af kolonihave

Proceduren følges i nedenstående rækkefølge:

1.     Elattest Sælger(e) kontakter en autoriseret elektriker, og får udfærdiget en elattest (eltjek), som garanti for, at husets elinstallationer er lovlige.
 
Konstateres fejl og mangler ved første eltjek, skal disse udbedres, og faktura for udført arbejde vedlægges elattest.  

Udgifter til dette eltjek, samt udbedring af fejl og mangler, betales af sælger(e). Det koster ca. 1.000, – kr.

2.     Tingbogsattest Sælger(e) indhenter tingbogsattest som bevis på, at der ikke er gæld i huset.  


Udgifterne til Tingbogsattest betales af sælger(e). Det koster ca. 150,- kr.

Have nr. 003 til 131 har matrikelnr: 6227/5431 Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh.´s Kommune

Have nr. 133 til 171 har matrikelnr: 6228/5431 Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh.´s Kommune

Klik her for vejledning til udfyldninig af ansøgningsblanket for Tingbogsattest.

Eller kontakt tinglysningsretten for ansøgningsblanket m.m.

Klik her for kontakt 

Ejererklæring 2021

3.     Opsigelse Når ovenstående attester er indhentet, skal sælger(e), (lejerne iht. lejekontrakten) udfylde opsigelsesdokumentet ”Opsigelse af havelod 2020”.
Bemærk, at begge lejere skal udfylde og underskrive, hvis der er to lejere på lejekontrakten.  

OPSIGELSE AF HAVELOD 2020    eller    klik her for pdf

4.     Fremsendelse Når ovenstående dokumenter er klar, sendes de til HF 4. Maj´s bestyrelse enten via mail: bestyrelsen@hf4maj.dk  

eller via brev:                    
Haveforeningen 4. Maj 1921,
Lersøstien 127,
2100 København Ø

I sæsonen (01/04 til 30/10) kan det desuden afleveres i foreningens postkasse ved kontoret, eller ved personlig henvendelse i bestyrelsens kontortid.

5.     Vurdering Bestyrelsen sender dokumenterne til foreningens vurderingsudvalg, som kontakter sælger for at lave aftale om vurdering af hus og have.  

 

Ved vurderingen underskriver sælger en pligtig ejererklæring. Herved bekræfter sælger at stå inde for lovligheden af de forskellige installationer, og andet arbejde, der kræver autoriserede håndværkere.

Sælger afleverer ved vurderingen et sæt nøgler til huset, som bestyrelsen beholder indtil endelig overdragelse, finder sted.

Ved vurderingen afleveres eventuel liste over løsøre, som sælger ønsker at sælge videre til køber. Løsørelistens samlede værdi må ikke overstige 20% af den endelige samlede vurdering.

Gebyr for vurderingen er pt. kr. 2.000, – som betales kontant ved vurderingen.

6.     Bestyrelsen   

 

Godkender

vurderingen

Bestyrelsen godkender herefter vurderingen – normalt på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde.
7.     Sælger  

 

godkender

vurderingen

Lejer(e)/sælger godkender vurderingen.
8.     Mulighed for  

 

mageskifte

Haveloddet sættes til internt mageskifte i en uge – via udhængsskabe og eventuelt hjemmeside/nyhedsmail.
9.     Ekspektancelisten Hvis ingen ønsker at mageskifte, vil bestyrelsen finde en køber på ekspektancelisten.
10.  Salg og  

 

overdragelse

Når ny køber er fundet, aftales et møde mellem sælger, køber og bestyrelse, hvor overdragelse finder sted, kontrakten underskrives og betalinger fortages.

Foreningens vedtægter (§4 stk. 12-21)

Kolonihavefor­bundets  –Vejledning om køb og salg af kolonihavehuse 2021