H/F 4. MAJ fra luften

 

 

Så er sæsonen 2022 ved at rinde ud, og det er tid til at pakke haverne sammen, og begynde at planlægge julen….

Inden vi skilles helt, er der lige nogle praktiske oplysninger.

Vandlukning:
Vandmændene (MK) har planlagt at lukke for vandet, i weekenden den 12-13 november 2022 (uge 45).
Skulle der komme frost, som risikerer at ødelægge vores rør, inden da, vil der blive lukket tidligere.
I vil selvfølgelig blive orienteret hvis det skulle blive aktuelt.

Husk at tømme jeres eget anlæg (alt efter foreningens hovedhane), og lad ALLE haner og ventiler stå åbne hele vinteren. Hvis I gør det inden der bliver lukket for vandet, så starter i med at lukke for hovedhanen i jeres have. Hvis I gør det efter at der er lukket, vil vandmændene have efterladt hovedhanen åben. Det må I ikke ændre på.
PS: Vandmændene går ind i alle haver når de lukker (og åbner til foråret), så sørg for at de kan komme til.

Affald:
Restaffald bliver afhentet/tømt sidste gang ONSDAG den 26/10-22 (de store bøtter)
Papir bliver afhentet/tømt sidste gang TORSDAG den 27/10-2022.
Bio-/madaffald bliver afhentet/tømt sidste gang MANDAG den 31/10-2022.

Efter disse datoer må der ikke længere smides affald i containerne, og de vil blive rengjort af ”udvalgte” medlemmer, og lagt ned ved standpladserne.

Hvis du producerer affald efter disse datoer, SKAL det tages med hjem til jeres affaldssystem i vinterboligen.

HAVEAFFALD:
De individuelle bøtter til haveaffald, bliver tømt sidste gang MANDAG den 24/10-2022.

——————————————————————————————————————–

Bestyrelsen siger tak til jer alle for en dejlig sæson, og især tak til vores forskellige udvalg og frivillige, som har ydet en formidabel indsats i løbet af sommeren.

Vi glæder os til at opstarte næste sæson, og ser frem til at være sammen til de sociale arrangementer – også selvom det måske kommer til at foregå i ”byggerod” med det nye foreningshus.

God vinter
Bestyrelsen.

Husk at passe på hinanden.

Gode råd for at undgå indbrud


OBS.
Der kommer grøn og rød container igen i 2023.Husk at passe på hinanden.