Foreningshuset er samlingpunktet for Haveforeningen 4. Maj.

I forbindelse med Foreningshuset, er festpladsen og skydeklubbens lokaler. Det er i disse rammer at festudvalget, aktivitetsudvalget samt folkekøkkenet laver deres arrangementer, og hvor foreningens mødested er.

Følgende faste ugedage er reserveret til foreningens klubber og udvalg…:

  • Mandage:      — ingen klubber
  • Tirsdage:       4. Maj klubben (19:00 – 22:00)
  • Onsdage:      Skydeklubben “Majfryd” (18:00 – 22:00)
  • Torsdage:     Dartklubben “Trodsalt” (19:00 – 22:00)
  • Fredage:       — ingen klubber
  • Lørdage:       — ingen klubber
  • Søndage:      — ingen klubber

Foreningshuset kan lejes af alle medlemmer af haveforeningen, til private fester.
Udlejningen sker ved henvendelse til Husbestyrerinderne.
Med i lejemålet hører inventaret i huset og på pladsen – nærmere beskrevet i Ordenreglerne.

Foreningshuset udlejes i weekender, fra lørdag klokken 10:00, og skal afleveres i rengjort stand efterfølgende søndag klokken 12:00.
På hverdage, hvor Foreningshuset ikke benyttes af foreningen eller klubberne, udlejes det fra klokken 10:00, og afleveres i rengjort stand klokken 22:00.
Omfanget af rengøring er nærmere beskrevet i ordensregler.

Ved udlejning må der ikke spilles musik udendørs.
Musik skal slukkes klokken 22:00, og huset forlades senest klokken 24:00. Ved foreningens fællesarrangementer må der fortsættes til klokken 02:00.

Se REGLER for udlejning HER

Foreningens klubber har særskilte aftaler om brug af pladsen foran huset, på faste uge dage. Se mere om dette i Ordensreglerne.