OPSKRIVNINGER TIL NY KOLONIHAVE i HF 4. Maj 1921

 

Vi har lukket for opskrivning til ventelisten.
Mail vedr. ventelisten vil ikke blive besvaret.

 

Når listen igen åbnes, vil det blive offentliggjort på hjemmesiden, og på opslag i vores udhængsskabe i foreningen.

 

Personer der henvender sig med ønske om at blive opskrevet til have i HF 4. Maj 1921, vil blive optaget på venteliste i den rækkefølge de henvender sig.

Der kan kun opskrives personer, der er fyldt 16 år.

For at blive optaget på listen skal man have folkeregisteradresse i Region Hovedstaden.

Ved opskrivning, skal der medbringes billedlegitimation og sygesikringsbevis.

 

Ventelisten er offentlig og vil være at finde på vores hjemmeside www.hf4maj.dk

 

Det koster kr. 200,- at blive skrevet op. Der skal årligt betales kr. 150,- for genopskrivning. Opkrævning herfor udsendes hvert år i januar måned og skal være betalt senest 1. februar for fortsat at være opskrevet.

 

Personer på ventelisten tilbydes ledige haver udelukkende efter deres placering på listen, således at den, der står nr. 1 på listen først får tilbudt have. Ønsker denne person ikke at overtage den ledige have, skal dette meddeles bestyrelsen.

Personer på ventelisten kan sige nej tak til at overtage en tilbudt have 2 gange. Såfremt de også afslår tredje gang de tilbydes have, vil de rykke ned til bunden af listen. Se endvidere i reglerne omkring ønsket maksimumbeløb.

 

Personer af samme hustand kan kun leje et havelod. Der kan stå 2 personer på samme lejekontrakt, såfremt de har samme folkeregisteradresse.

 

Haver og huse vurderes efter regler, der er fastsat af Kolonihaveforbundet i Danmark, som H/F 4. Maj af 1921 er medlem af. Der kan være stor forskel på priserne, da de er afhængige af husets størrelse, indretning, alder og stand samt havens indretning og beplantning.

For tiden vil den typiske pris ligge mellem kr. 50.000,- og kr. 150.000- men der kan være enkelte huse, der er enten dyrere eller billigere. Det er meget vigtigt at bemærke, at man ikke ejer selve jordloddet. Jorden er lejet hos Københavns Kommune gennem Kolonihaveforbundet, så en plads på ventelisten er først og fremmest en mulighed for at blive medlem af foreningen, leje et havelod og overtage et hus fra et tidligere medlem.

 

Ud over prisen for huset skal der ved overtagelse betales et medlemsindskud, pt. kr. 1.000,-, ligesom der skal indbetales et beløb for den foreningsmæssige værdi. Dette beløb dækker det enkelte medlems andel af foreningens samlede værdi.

I de senere år har den foreningsmæssige værdi ligget på ml. kr. 10.000 kr. til 20.000 kr. men vil sagtens kunne blive både højere og lavere. Når det er ved at være nært forestående, at man får tilbudt en have, kan man altid få oplyst, hvad den foreningsmæssige værdi er, det pågældende år.

Man vil også blive tilbudt at købe sælgers løsøre – men det er ikke en betingelse for at købe huset.
Løsørelisten vil være godkendt i forbindelse med vurderingen.

 

I HF 4. Maj 1921 er der 84 haver. Vores medlemmer er rigtig glade for deres haver, så de beholder dem normalt længe. Nogle år sælger vi kun 1-2 haver hvor det andre år kan være lidt flere. Man skal derfor være forberedt på at der kan gå en del år fra man bliver skrevet op, til man får tilbudt have.

 

Det er naturligvis ikke gratis at have en have. Der skal betales leje af jorden og der er også udgifter til vand, renovation, forsikring samt forskellige fællesudgifter til foreningens drift. Disse udgifter samles i 1 opkrævning som er den samlede haveleje for det enkelte jordlod. Havelejen opkræves kvartalsvist og udgør i 2015 mellem kr. 1.500,- og kr. 2.000,- pr. kvartal afhængig af havens størrelse. Herudover kan der være tale om yderligere udgifter til særlige etableringer og forbedringer, som er besluttet på foreningens generalforsamling. Disse opkræves normalt særskilt af havelejen.

 

Man har ret til at færdes i sin have hele året, men det er kun tilladt at overnatte fra 1. april til 31. oktober. Der er ført vand frem til alle haver. Der åbnes normalt for vandet i slutningen af marts måned og lukkes umiddelbart efter 31. oktober.

Der er også ført el frem til alle haver som er åbent hele året.

 

En haveforening er lige netop det ordet siger, nemlig en forening. Det betyder at det ud over at være en samling af mennesker, der har have, også er et sted med meget socialt liv og en del fælles forpligtigelser. Rigtig mange opgaver løses af frivillige ulønnede medlemmer, ligesom der er pligtopgaver for alle medlemmer i løbet af havesæsonen.

Det forventes selvfølgelig at du også deltager i disse opgaver J

Se eventuelt vores vedtægter og ordensregler.