Tillidsfolk

HAVEFORENINGEN4. MAJ af 1921      Valgliste Generalforsamling 2021
     
Bestyrelse:    
Formand Henrik Knudsen Have 39
Næstformand Tobias Melin Have 93
Kasserer René Andreassen Have 57
Sekretær Merete Leerbæk Have 99
Best.medlem Mia Petersen Have 03
1. Suppleant Anne Sofie Lintrup Have 07
2. Suppleant Thomas Trojel Have 09
3. Suppleant  Mark Jacobsen Have 97
     
Foreningsholdet: Koordinering af rengøringen/udlejning 
Udvalgsansvarlig Bénédicte Poirel Have 121
     
     
Festudvalg:    
Udvalgsansvarlig Sofie Linstrup Have 7
     
Alm. udvalgsmedlemmer bliver ikke valgt en generalforsamling
     
Revisorer:    
Revisor Lena Borgstrøm Have 131
Revisor Allan Nielsen Have 81
Revisorsuppleant Søren Lassen Have 129
     
     
Vurderingsnævn/udvalg:  
Vurderingsformand Søren Jensen Have 99
Vurderingsmand Xhemil Berisha Have 3
Vurderingsmand Christian Rahbek Olsen Have 45
Vurderingsmand Henning Larsen Have 69
Vurderingsmand Peter Denham Have 63
     
Portformænd:    
Portformand: Port 1 Dennis Johannessen Have 35
Portformand: Port 2 Helene Thomsen Have 51
Portformand: Port 3 Pernille Christensen Have 129
Portformand: Port 4 Caja Bruhn Have 171
     
Hækkeformænd:    
Hækkeformand: P1 Xhemil Berisha Have 3
Hækkeformand: P2 René Andreassen Have 57
Hækkeformand: P3 Søren Jensen Have 99
Hækkeformand: P4 Jan Pedersen Have 135
     
Vandmænd:    
Vandmand Peter Denham Have 63
Vandmand Kaj Løgstrup-Nielsen Have 25
Vandmand Jan Petersen Have 83
Vandmand Gigger Slabowska Have 123
Vandmand Jan Pedersen Have 135
Vandmand Per Bruzelius Have 111
     
 Hold i haveforeningen  
(Disse hold er IKKE på valg ved en generalforsamling)
     
Specialholdet:    
BørMand Søren Kryger Have 87
BørMand Uwe Rossen-Bredehøft Have 163
Chauffør Marianne Dinesen Have 137
Handymand Jan Lisbjerg Have 167
Flagmand Per Bruzelius Have 111
Flagmand Gigger Slabowska Have 123
Maskinmand Hubert Borgstrøm Have 131