Dyrehold

Bestyrelsen skal godkende byggeriet og placeringen af hønseholdet, ud fra København’s kommunes “Regulativ for ikke-erhvervsmæssig dyrehold”, samt HF 4 Maj´s egne regler.

Der skal afleveres en ansøgning til bestyrelsen med tegning og mål over bygning, indhegning og skelafstand. Der skal samtidigt være en beskrivelse af, hvordan der bliver sikret mod rotter m.v. Hvis disse regler ikke er overholdt bliver ansøgningen ikke godkendt. Ansøgningsblanketten som man kan få igennem bestyrelsen, skal ligeledes underskrives og vedlægges. Den får man tilbage, med en underskrift fra bestyrelsen, når ansøgningen er godkendt.

Der må IKKE holdes husdyr af nogen art i hus eller have uden for beboelses sæsonen fra 1. april til 31. oktober.
Ved overtrædelse af disse regler, såsom burenes størrelse, afstand til naboer, rottesikring,
rengøring, opbevaring af foder m.v. vil føre til påtale om at bringe forholdet i overensstemmelse
med reglerne. I grove eller gentagne tilfælde kan det føre til et forbud af dyrehold.

For ikke at være til gene for naboerne, bliver ønsket om at holde høns kun godkendt af bestyrelsen, hvis alle nabohaver har givet tilsagn om det. Nabohaver er haver på alle sider af ens egen have (også bagside). Hvis der er en gangsti imellem skal haver på modsatte side af stien også forespørges. Når alle nabohaverne har givet lov til, at man må holde høns, ved at der er givet underskift fra hver af dem,  skal ansøgningen afleveres til bestyrelsen. Naboernes underskrifter gælder kun for sæsonen ud, derefter skal naboerne spørges igen.

Læs mere om Dyrehold – Regler

Læs mere om Hønsehold – Regler

Klik her og find informations folder om hønsehold