Til Haveforeninger og nytteforeninger.

Gode råd til at begrænse rotter, i foreningen om sommeren.

Råd mod Rotter
Invitér ikke rotterne til restegilde i din have
• Al fodring af katte skal foregå indenfor. Fjern al overskydende mad.

• Fodr ikke vilde katte. Heller ikke de søde.

• Holder du høns, kaniner og lign. i udendørs bur? Dyrenes foder og afføring tiltrækker

rotter. Derfor skal foder og hø opbevares i gnavesikre beholdere, burene sikres imod

indtrængning af rotter, og overskudsfoderet fjernes hurtigt.

• Lad ikke din nedfaldsfrugt ligge til fri rotteafbenyttelse.
Mætte rotter gider ikke gå i kommunens fælder. De bliver boende i haveforeningen og yngler.
Fuglefoder er kun for – fuglene
Læg kun en mindre mængde foder af gangen. Hav en 5 cm høj kant på foderbrættet, så mindst

muligt foder falder på jorden. Saml foder op, der falder udenfor og læg ikke foder direkte på

jorden. Hæng fuglekugler i en ståltråd, så kan rotterne ikke trækker dem væk.

Rod til rottereder?
Kig dit skur efter med jævne mellemrum. Hvis du har byggemateriale eller lign. i din have, skal

det tilses for rottereder jævnligt og fra alle sider.

Undgå Bed and Breakfast i kompostbunken

Vend komposten tre gange om året og hold øje med reder. Hvis du komposterer nedfalden

frugt eller køkkenaffald, skal du altid anvende en lukket rottesikret kompostbeholder.

Rotter på loftet (eller andre steder i huset)
Flytter rotterne ind i dit hus, yngler de super hurtigt. Det er virkelig irriterende, overraskende

sundhedsskadeligt, og du får et hyr med at udrydde dem. Undgå indflytning ved at rottesikre

dit hus.

• Luk alle huller og sprækker (de kan komme ind på 2 cm)

• Luk for adgang under huset

• Undgå tæt beplantning op ad hus og skur

Gode råd til at begrænse rotter, når foreningen lukker for vinteren.

• Undlad at fodre fugle, katte og hunde på udendørsarealerne.
• Fjern græsfrø, blomsterløg og lignende fra skur eller hus eller opbevar dem i tætte beholdere.
• Fjern nedfaldsfrugt. Kompost kan med fordel opbevares i en lukket og rottesikret kompostbeholder.
• Undgå beplantning op ad huset.
• Sørg for at stable brænde ca. 30 cm over jorden, så rotter ikke søger ly under stablen.
• Ryd op på grunden og omkring huset.
• Hold øje med huset hen over vinteren, så reducerer du risikoen for, at rotter etablerer sig.

Klik her og find informations folder om hønsehold:

Klik her og find informations folder om rotter:

Skadedyrsenheden

Skadedyrsenheden i Københavns Kommune tilbyder at besøge jeres haveforening og holde et foredrag omkring forebyggelse af rotter. Foredraget er gratis og kan afholdes som et aften- eller weekendmøde. Bekendtgørelse nr. 696 af 26-06-2012 § 2. Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunalbestyrelsen.

Bekendtgørelse nr. 696 af 26-06-2012 § 3. Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt.
Bekendtgørelse nr. 696 af 13-06-2012 § 14. Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne.

For anmeldelser af rotter og yderligere information:
www.kk.dk/rotter
Naturstyrelsens informationsmateriale:
svana.dk/vand/rottebekaempelse

Kilde:
KØBEN HAVN S KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Skadedyrsenheden
Telefon 33 66 58 17
Mandag-torsdag kl. 09-15, fredag kl. 10-15.