Skybrud

Billeddokumentation af oversvømmelser til Københavns Kommune

 

Jeg sidder i Center for Klimatilpasning, og min projektgruppe og jeg er i gang med at undersøge mulighederne for klima- og skybrudssikring af Lersøeparken, Kolonihaveparken og de omkringliggende områder.

 

Vi er derfor i gang med at skrive rundt til en række foreninger med henblik på at fremskaffe billeddokumentation af oversvømmelser og evt. skader opstået i forbindelse med kraftigere regnhændelser, såsom skybruddet i 2010, 2011 og 2014 el.lign.

 

Derfor vil vi rigtig gerne spørge jer, om I har oplevet oversvømmelser i jeres kolonihave og i så fald, om I/eller jeres medlemmer har billeder af denne karakter liggende, som I kan fremsende til os? Billederne skal vi bruge til at kvalificere, validere og finjustere vores vandtekniske model. Hvis ja, så er det afgørende, at vi ved, hvor på området at billedet er taget. Hvis muligt, så er vi også interesseret i hvornår billedet er taget, gerne med specifik dato og ellers med måned og år.

 

Fremsendelse af disse billeder kan hjælpe vores arbejde meget, og jeg håber I har mulighed for at hjælpe os. Og meget gerne inden d. 25. februar 2019.

 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, må I endelig sige til.

 

Med venlig hilsen

Christopher Sonne Ravn
Projektmedarbejder
Klimatilpasning Vest
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Fysik

Islands Brygge 37, 2. sal, 226
Postboks 339
2300 København S

Mobil 2058 8858
E-mail fk0i@kk.dk
EAN 5798009809452